Gieo một con xúc xắc hai lần. Tìm xác suất để được tổng số chấm của hai mặt bằng 8?

Question

Gieo một con xúc xắc hai lần. Tìm xác suất để được tổng số chấm của hai mặt bằng 8?

in progress 0
Nguyệt Ánh 2 months 2021-09-05T16:45:54+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-05T16:47:39+00:00

    I don’t knowwwwwwwwwww

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )