Giải thích ý nghĩa của các câu tục ngữ, thành ngữ sau: – Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. – Có an cư mới lạc nghiệp. Viết ngắn gọn trong 1 dòng thô

Question

Giải thích ý nghĩa của các câu tục ngữ, thành ngữ sau:
– Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng.
– Có an cư mới lạc nghiệp.
Viết ngắn gọn trong 1 dòng thôi nha.

in progress 0
Amity 1 year 2021-07-07T20:53:29+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-07T20:54:33+00:00

  Ý nghĩa của các câu tục ngữ, thành ngữ sau:

  a, Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng.

  → Ỷ lai vào thế mạnh của mình mà đi dọa nạt người khác

  b, Có an cư mới lạc nghiệp.

  → Phải ổn định được chỗ ăn ở thì mới có thể bắt tay vào công việc được 

  No copy

  Pé Linh :>

  0
  2021-07-07T20:54:53+00:00

  Ý nghĩa của các câu tục ngữ, thành ngữ sau:

  a, Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng.

  → Ỷ lai vào thế mạnh của mình mà đi dọa nạt người khác

  b, Có an cư mới lạc nghiệp.

  → Phải ổn định được chỗ ăn ở thì mới có thể bắt tay vào công việc được 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )