giải thích ý nghĩa câu thơ ”Mau sao sao thì nắng vắng sao thì mưa”

Question

giải thích ý nghĩa câu thơ ”Mau sao sao thì nắng vắng sao thì mưa”

in progress 0
Thu Hương 3 years 2021-07-16T07:00:07+00:00 2 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T07:01:42+00:00

  Câu trả lời:

  Câu thơ trên là một quan niệm dân gian của nhân dân ta thời xưa để dự đoán trước thời tiết và phòng tránh. Có ý nghĩa nếu nhận thấy trời mau sao ( nhiều sao ) thì có thể đoán trước hôm đó trời sẽ nắng, và ngược lại nếu hôm đó thấy trời vắng sao thì có nghĩa là sẽ có mưa. Dù quan niệm dự đoán trên không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng phần nào giúp nhân dân ta biết trước và phòng tránh.

  @Pip_

  0
  2021-07-16T07:01:51+00:00

  #Bmingg

  Mau sao sao thì nắng vắng sao thì mưa

  Có nghĩa là: Theo quan niệm nhân gain.Vào buổi tối trời nhiều sao thì hôm sau nắng,còn nếu ít sao thì hôm sau sẽ mưa.

  Chúc bạn học tốt!!Cho mình xin Ctlhn nha!!!Cảm ơn nhiều

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )