Giải thích nghĩa bóng, đen của nhan đè: “Tức nước vỡ bờ” Ngắn nhất……

Question

Giải thích nghĩa bóng, đen của nhan đè: “Tức nước vỡ bờ”
Ngắn nhất……

in progress 0
Kim Chi 6 months 2021-08-23T11:01:05+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T11:02:28+00:00

  Nghĩa đen:nước lớn,mạnh sẽ gây vỡ bờ 

  Nghĩa bóng : khi con người ,con vật bị đối phường dồn đến đường cùng thì ắt sẽ phải vùng dậy đấu tranh ,quyết chiến ,tự về

  0
  2021-08-23T11:02:51+00:00

  Nghĩa đen: Nước sông quá lớn sẽ gây vỡ đê.

  Nghĩa bóng: Khi sức chịu đựng và lòng người đến giới hạn sẽ vùng lên đấu tranh

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )