giải thích câu tục ngữ ”chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo ” ( những bạn nào có bài văn này trên được chữa thì chụp cho mik với , đừng copy )

Question

giải thích câu tục ngữ ”chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo ” ( những bạn nào có bài văn này trên được chữa thì chụp cho mik với , đừng copy )

in progress 0
Latifah 9 months 2021-04-18T08:47:32+00:00 1 Answers 12 views 0

Answers ( )

    0
    2021-04-18T08:48:46+00:00

    Về nghĩa đen : câu tục ngữ này củng cố quyết tâm ra khơi bám biển của người dân Việt Nam . Nhắc nhở hãy quyết tâm nắm vững tay chèo trong giông bão  

    Về nghĩa bóng : ko chỉ bó hẹp riêng trong lĩnh vực “ra khơi bám biển “ mà nó còn nói rộng ra cả nhiều mặt trong xã hội , rằng : chớ có thấy khó khăn mà buông xuôi , nản chí , nhắc nhở con người ta hãy cố gắng vươn lên trong cuộc sống 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )