giải pt cos4x-4sinxcosx-3=0

Question

giải pt cos4x-4sinxcosx-3=0

in progress 0
Latifah 4 years 2020-11-04T12:05:26+00:00 2 Answers 81 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-04T12:06:45+00:00

  Đáp án:

  $\text{Phương trình đã cho vô nghiệm}$

  Giải thích các bước giải:

  $\begin{array}{l}\cos4x – 4\sin x\cos x – 3 = 0\\ \Leftrightarrow 1 – 2\sin^22x – 2\sin2x – 3 = 0\\ \Leftrightarrow \sin^22x + \sin2x + 1 = 0\qquad \text{(vô nghiệm)}\\ \text{Vậy phương trình đã cho vô nghiệm}\end{array}$

  0
  2020-11-04T12:07:20+00:00

  `cos 4x – 4sin x.cos x – 3 = 0`

  `<=> 1 – 2sin² 2x – 2sin 2x – 3 = 0`

  `<=>` Phương trình vô nghiệm

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )