Giải hộ mình Cảm ơn

Question

Giải hộ mình
Cảm ơn
giai-ho-minh-cam-on

in progress 0
Thành Đạt 3 years 2021-04-25T03:12:57+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-25T03:14:21+00:00

  Đáp án:

  $S = \{6\}$ 

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  \quad \dfrac{1}{x-1} + \dfrac{1}{(x-1)(x-2)} = \dfrac{3}{2x}\quad (ĐK: x \ne 0, x \ne 1, x \ne 2)\\
  \Leftrightarrow \dfrac{x-2 + 1}{(x-1)(x-2)} = \dfrac{3}{2x}\\
  \Leftrightarrow \dfrac{1}{x-2} = \dfrac{3}{2x}\\
  \Leftrightarrow 2x = 3(x-2)\\
  \Leftrightarrow x = 6\quad (nhận)\\
  \text{Vậy}\ S = \{6\}
  \end{array}\) 

  0
  2021-04-25T03:14:32+00:00

  $\frac{1}{x-1}$+$\frac{1}{(x-1)(x-2)}$=$\frac{3}{2x}$ 

  ⇔$\frac{x-2}{(x-1)(x-2)}$+$\frac{1}{(x-1)(x-2)}$=$\frac{3}{2x}$ 

  ⇔$\frac{x-1}{(x-1)(x-2)}$=$\frac{3}{2x}$ 

  ⇔$\frac{1}{x-2}$=$\frac{3}{2x}$

  ⇔2x=3x-6

  ⇔-x=-6

  ⇔x=6

  vậy pt có nghiệm S={6}

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )