giải hộ em với ạ mọi người ơi.

Question

giải hộ em với ạ mọi người ơi.
giai-ho-em-voi-a-moi-nguoi-oi

in progress 0
Sapo 8 months 2021-05-23T01:08:21+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-23T01:10:11+00:00

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số khẩu trang ngày thứ nhất mà tổ 1 và tổ 2 lần lượt làm được là: $a,b(a,b>0)(a,b\in N)$

  Ta có:

  +) Ngày thứ nhất, 2 tổ sản xuất được $1500$ khẩu trang nên: $a+b=1500(1)$

  +) Ngày thứ hai, tổ 1 vượt mức $35%$ và tổ 2 vượt mức $40%$ nên ta có:

  $a(100%+35%)+b(100%+40%)=2065$ hay $1,35a+1,4b=2065(2)$

  Từ $(1),(2)$ ta có hệ:

  $\left\{ \begin{array}{l}
  a + b = 1500\\
  1,35a + 1,4b = 2065
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  a = 700\\
  b = 800
  \end{array} \right.$

  $\to $ Ngày thứ nhất, tổ 1 và tổ 2 lần lượt làm được $700$ và $800$ cái khẩu trang.

  $\to$ Ngày thứ hai, tổ 1 và tổ 2 lần lượt làm được $1,35.700$ và $1,4.800$ cái khẩu trang.

  Hay ngày thứ hai, tổ 1 và tổ 2 lần lượt làm được $945$ và $1120$ cái khẩu trang.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )