giải hệ phương trình

Question

giải hệ phương trình
giai-he-phuong-trinh

in progress 0
RI SƠ 4 years 2020-11-05T15:46:46+00:00 2 Answers 59 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-05T15:48:01+00:00

  Đáp án:

   Bạn xem hình nha 

  Mik xin câu trả lời hay nhất nhé 

  Giải thích các bước giải:

   

  giai-he-phuong-trinh

  0
  2020-11-05T15:48:03+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   \(\begin{cases} \dfrac{3}{a}+\dfrac{6}{b}=\dfrac{9}{20}\\ \dfrac{6}{a}+\dfrac{3}{b}=\dfrac{3}{5}\end{cases}\)

  Đặt `\frac{3}{a}=t,\frac{3}{b}=u`

  \(\begin{cases} t+2u=\dfrac{9}{20}\\ 2t+u=\dfrac{3}{5}\end{cases}\)

  `⇔` \(\begin{cases} t=\dfrac{1}{4}\\ u=\dfrac{1}{10}\end{cases}\)

  `3/a=1/4⇒a=12`

  `3/b=1/10⇒b=30`

  Vậy ……….

  \(\begin{cases} \dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=\dfrac{3}{4}\\ \dfrac{1}{6}.\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{5}.\dfrac{1}{y}=\dfrac{2}{15}\end{cases}\)

  Đặt `1/x=a,1/y=b`

  \(\begin{cases} a+b=\dfrac{3}{4}\\ \dfrac{1}{6}a+\dfrac{1}{5}b=\dfrac{2}{15}\end{cases}\)

  `⇔` \(\begin{cases} a=\dfrac{1}{2}\\ b=\dfrac{1}{4}\end{cases}\)

  `1/x=1/2⇒x=2`

  `1/y=1/4⇒y=4`

  Vậy ……………….

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )