Giải giúp mik với làm ơn ák

Question

Giải giúp mik với làm ơn ák
giai-giup-mik-voi-lam-on-ak

in progress 0
Ben Gia 1 year 2020-11-01T00:45:38+00:00 2 Answers 73 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-01T00:46:39+00:00

  Bạn tham khảo :

  Vì $∠xAC$ và $∠ACB$ là hai góc so le trong ( do $AC$ cắt $Ax//BC$)

  ⇒ $∠xAC = ∠ACB (=40^o)$ 

  Vì $∠BAC$ và $∠B$ là hai góc trong cùng phía

  ⇒ $∠BAC + ∠B = 180^o$

  Hay $∠BAC + 80^o = 180^o$
  ⇒ $∠BAC = 100^o$

  0
  2020-11-01T00:47:03+00:00

  Bạn tham khảo!

  a)
  Vì Ax//Bc ⇒ ∠BCA = ∠CAx = $40^{o}$ (2 góc so le trong)
  b)
  Vì Ax//Bc ⇒ ∠CBA + ∠BAx = $180^{o}$ (2 góc trong cùng phía)
                    ⇒ ∠BAx = $180^{o}$ – $80^{o}$

                    ⇒ ∠BAx = $100^{o}$
  Vậy ∠CAx = $40^{o}$ và ∠BAx = $100^{o}$
  $FbBinhne2k88$

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )