Giải giúp mik bài 1,2 vs ạ Mik cần gấp ạ

Question

Giải giúp mik bài 1,2 vs ạ
Mik cần gấp ạ
giai-giup-mik-bai-1-2-vs-a-mik-can-gap-a

in progress 0
Hưng Khoa 4 months 2021-05-17T01:07:38+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-17T01:08:59+00:00

  Đáp án + giải thích bước giải :

  Bài 1

  `a)`

  Sắp xếp `f(x), g (x)` theo lũy thửa giảm dần của biến

  `⇔` \(\left\{ \begin{array}{l}f (x) = 3x^3 + x^2 +x + 1\\g (x) = 5x^3 – 3x^2 + 4x – 4\end{array} \right.\)

  `b)`

  `M (x) = f (x) + g (x)`

  `⇔ M (x) = 3x^3 + x^2 + x + 1 + 5x^3 – 3x^2 + 4x – 4`

  `⇔ M (x) = (3x^3 + 5x^3) + (x^2 – 3x^2) + (x + 4x) + (1 – 4)`

  `⇔ M (x) = 8x^3 – x^2 + 5x – 3`

  `c)`

  `N (x) = f (x) – g (x)`

  `⇔ N (x) = 3x^3 + x^2 + x + 1 – 5x^3 + 3x^2 – 4x + 4`

  `⇔ N (x) = (3x^3 – 5x^3) + (x^2 + 3x^2) + (x – 4x) + (1 + 4)`

  `⇔ N (x) = -2x^3

  `d)`

  Bậc của `M (x)`

  Bậc : `3`

  Bài 2

  `a) P (4) = (4 + 1) (4 – 2)`

  `⇔ P (4) = 5 . 2`

  `⇔ P (4) = 20`

  `b) P (x) = (x + 1) (x – 2)`

  Cho `P (x) = 0`

  `⇔ (x + 1) (x – 2) = 0`

  `⇔` \(\left[ \begin{array}{l}x+1=0\\x-2=0\end{array} \right.\) 

  `⇔` \(\left[ \begin{array}{l}x=-1\\x=2\end{array} \right.\) 

   

  0
  2021-05-17T01:09:28+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  giai-giup-mik-bai-1-2-vs-a-mik-can-gap-a

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )