Giải giúp 2 bài với ạ, cảm ơn !!!!!!!!!!!!! :3

Question

Giải giúp 2 bài với ạ, cảm ơn !!!!!!!!!!!!! :3
giai-giup-2-bai-voi-a-cam-on-3

in progress 0
Khánh Gia 1 year 2020-10-14T04:36:50+00:00 2 Answers 86 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-14T04:37:54+00:00

  `b, 1/9·3^4·3^x=3^x`

  `↔1/(3^2)·3^(x+4)=3^x`

  `↔3^(x+2)=3^x`

  `→` không có giá trị thõa mãn đề bài

  `c, (3^x)^2÷3^3=1/243`

  `↔ 3^(2x)÷3^3=1/(3^5)`

  `↔ 3^(2x-3)=3^(-5)`

  `↔2x-3=-5`

  `↔2x=-2`

  `→x=-1`

   

  0
  2020-10-14T04:38:37+00:00

  `b) => 1/9. 81. 3^x=3^x`

  `=> 9. 3^x=3^x`

  `=> 3^2. 3^x=3^x`

  `=> 3^(2+x)=3^x`

  `=> 2+x=x`

  `=> 2=x-x` ( vô lý )

  `c) => 3^(2x)=1/243.3^3=1/9`

  `=> 3^(2x)=3^(-2)`

  `=> 2x=-2`

  `=> x=-2 : 2=-1`

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )