giải dùm sau đó chờ mình hỏi chỗ này không hiểu

Question

giải dùm sau đó chờ mình hỏi chỗ này không hiểu
giai-dum-sau-do-cho-minh-hoi-cho-nay-khong-hieu

in progress 0
King 4 years 2021-01-08T04:23:03+00:00 3 Answers 35 views 0

Answers ( )

  0
  2021-01-08T04:24:58+00:00

  $n_{O_2}=0,28 mol$ 

  BTKL, $m_{CO_2}+ m_{H_2O}= 6,24+32.0,28=15,2g$

  Gọi x, y là mol $CO_2$, $H_2O$

  $\Rightarrow 44x+18y=15,2$    (1)

  $\Delta m_{dd}= m_{CaCO_3}-m_{CO_2}- m_{H_2O}$

  $\Rightarrow 100x-44x-18y=12,8$  (2)

  (1)(2)$\Rightarrow x=0,28; y=0,16$

  $n_C= n_{CO_2}=0,28$ $\Rightarrow m_C=0,28.12=3,36g$

  $n_H= 2n_{H_2O}=0,32$ $\Rightarrow m_H=0,32g$

  $\Rightarrow m_O=6,24-3,36-0,32=2,56g$

  $\Rightarrow n_O=0,16 mol$

  $n_C : n_H : n_O = 0,28 : 0,32 : 0,16= 7 : 8 : 4$

  $\Rightarrow$ CTĐGN $(C_7H_8O_4)_n$

  $M<180\Rightarrow n=1$

  Vậy CTPT este là $C_7H_8O_4$

  0
  2021-01-08T04:25:02+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  có : $n_{O_2} = \dfrac{6,272}{22,4} = 0,28(mol)$

  Gọi $n_{CO_2} = a(mol) ; n_{H_2O} = b(mol)$
  Bảo toàn khối lượng ,ta có :

  $m_X + m_{O_2} = m_{CO_2} + m_{H_2O}$
  $⇒ 44a + 18b = 6,24 + 0,28.32 = 15,2(1)$

  $Ca(OH)_2 + CO_2 → CaCO_3 + H_2O$
  $m_{CaCO_3} = n_{CO_2} = a(mol)$
  Ta có :

  $m_{giảm} = m_{CaCO_3} – (m_{CO_2} + m_{H_2O})$

  $⇒ 100a – (44a + 18b ) = 12,8$
  $⇔ 56a – 18b = 12,8(2)$
  Từ (1) và (2) suy ra $a = 0,28 ; b = 0,16$

  Bảo toàn nguyên tố với C , H và O , ta có :

  $n_C = n_{CO_2} = 0,28$

  $n_H = 2n_{H_2O} = 0,16.2 = 0,32$

  $n_O = 2n_{CO_2} + n_{H_2O} – 2n_{O_2} = 0,16$

  Ta có :

  $n_C : n_H : n_O = 0,28 : 0,32 : 0,16 = 7 : 8 : 4$

  ⇒ CTP của X là $(C_7H_8O_4)_n$
  có : $M_X = 156x < 180$

  $⇒ n = 1$
  Vậy CTPT của X là $C_7H_8O_4$

  0
  2021-01-08T04:25:06+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo 6*24 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )