Giải dùm mình nha giải hết dùm mình nha mình cảm ơn

Question

Giải dùm mình nha giải hết dùm mình nha mình cảm ơn

giai-dum-minh-nha-giai-het-dum-minh-nha-minh-cam-on

in progress 0
Thái Dương 3 years 2021-09-04T00:35:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

 1. I. Đề, tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự.

  1. Đề văn tự sự.

  – Đề (1) nêu ra yêu cầu “kể chuyện em thích”.

  – Các đề (3) , (4) , (5) , (6) không có từ kể nhưng vẫn là đề văn tự sự.

  – Từ trọng tâm trong mỗi đề và chủ đề nghiêng về:

  (1) : câu chuyện em thích → sự việc

  (2) : một người bạn tốt → kể người.

  (3) : kỉ niệm thơ ấu → sự việc

  (4) : ngày sinh nhật → sự việc.

  (5) : quê em → tường thuật.

  (6) : lớn rồi → kể người.

  2. Cách làm bài văn tự sự.

  a. Yêu cầu cần thực hiện.

  Đọc kỹ đề → xác định trọng tâm của đề → xác định phạm vi kiến thức.

  b. Lập ý.

  – Chọn nội dung (đối tượng) sự việc để kể.

  – Kể nội dung theo diễn biến kết quả.

  – Thể hiện ý nghĩa của câu chuyện.

  c. Lập dàn ý.

  – Mở đầu câu chuyện có thể bằng cách: Giới thiệu hoặc đưa ra tình huống.

  – Sự việc kể theo trình tự trước sau.

  – Sắp xếp diễn biến của sự việc một cách dễ hiểu, dễ theo dõi và hiểu được ý định của người viết.

  d. Viết bằng lời văn của em chính là viết bằng suy nghĩ của cá nhân thông qua cách diễn đạt của mình → mang dấu ấn rất riêng của cá nhân.

  đ. Cách làm bài văn tự sự:

  – Nắm vững yêu cầu của đề.

  – Lập ý xác định nội dung viết theo yêu cầu của đề: Nhân vật sự việc diễn biến kết quả và ý nghĩa.

  – Lập dàn ý: sắp xếp các sự việc theo trình tự trước sau một cách hợp lý.

  – Viết thành đoạn văn hoàn chỉnh.

  Kết luận: Xác định yêu cầu của đề → lập ý → lập dàn ý → bài văn hoàn chỉnh.

  II. Luyện tập

  Hãy kể lại truyện Thánh Gióng bằng lời văn của em.

  Dàn ý.

  – Mở Bài: Giới thiệu về sự ra đời của Gióng

  – Thân bài: Sự lớn lên của Gióng và Gióng đi ra trận

  – Kết bài: Kết quả và sự bất tử của Gióng.

             Chúc bạn học tốt      

  0
  2021-09-04T00:37:27+00:00

  I. Đề, tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự.

  1. Đề văn tự sự.

  – Đề (1) nêu ra yêu cầu “kể chuyện em thích”.

  – Các đề (3) , (4) , (5) , (6) không có từ kể nhưng vẫn là đề văn tự sự.

  – Từ trọng tâm trong mỗi đề và chủ đề nghiêng về:

  (1) : câu chuyện em thích → sự việc

  (2) : một người bạn tốt → kể người.

  (3) : kỉ niệm thơ ấu → sự việc

  (4) : ngày sinh nhật → sự việc.

  (5) : quê em → tường thuật.

  (6) : lớn rồi → kể người.

  2. Cách làm bài văn tự sự.

  a. Yêu cầu cần thực hiện.

  Đọc kỹ đề → xác định trọng tâm của đề → xác định phạm vi kiến thức.

  b. Lập ý.

  – Chọn nội dung (đối tượng) sự việc để kể.

  – Kể nội dung theo diễn biến kết quả.

  – Thể hiện ý nghĩa của câu chuyện.

  c. Lập dàn ý.

  – Mở đầu câu chuyện có thể bằng cách: Giới thiệu hoặc đưa ra tình huống.

  – Sự việc kể theo trình tự trước sau.

  – Sắp xếp diễn biến của sự việc một cách dễ hiểu, dễ theo dõi và hiểu được ý định của người viết.

  d. Viết bằng lời văn của em chính là viết bằng suy nghĩ của cá nhân thông qua cách diễn đạt của mình → mang dấu ấn rất riêng của cá nhân.

  đ. Cách làm bài văn tự sự:

  – Nắm vững yêu cầu của đề.

  – Lập ý xác định nội dung viết theo yêu cầu của đề: Nhân vật sự việc diễn biến kết quả và ý nghĩa.

  – Lập dàn ý: sắp xếp các sự việc theo trình tự trước sau một cách hợp lý.

  – Viết thành đoạn văn hoàn chỉnh.

  Kết luận: Xác định yêu cầu của đề → lập ý → lập dàn ý → bài văn hoàn chỉnh.

  II. Luyện tập

  Hãy kể lại truyện Thánh Gióng bằng lời văn của em.

  Dàn ý.

  – Mở Bài: Giới thiệu về sự ra đời của Gióng

  – Thân bài: Sự lớn lên của Gióng và Gióng đi ra trận

  – Kết bài: Kết quả và sự bất tử của Gióng.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )