giải cho tớ hết phần nhân đơn thức với đa thức trong sách nâng cao và pt toán 8 của vũ hữu bình với ạ

Question

giải cho tớ hết phần nhân đơn thức với đa thức trong sách nâng cao và pt toán 8 của vũ hữu bình với ạ

0
Verity 4 years 2020-10-28T20:30:24+00:00 0 Answers 33 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )