Giải câu đố sau: Bỏ đầu tiếng gọi thiết tha Bỏ đuôi hóa trái ai mà chẳng hay Giữ nguyên là thú vui say Được chơi cùng nước những ngày hè sang. Từ để n

Question

Giải câu đố sau:
Bỏ đầu tiếng gọi thiết tha
Bỏ đuôi hóa trái ai mà chẳng hay
Giữ nguyên là thú vui say
Được chơi cùng nước những ngày hè sang.
Từ để nguyên là từ nào?

in progress 0
Farah 3 years 2021-05-23T01:16:20+00:00 2 Answers 98 views 0

Answers ( )

  1
  2021-05-23T01:17:24+00:00

  Bỏ đầu tiếng gọi thiết tha

  Bỏ đuôi hóa trái ai mà chẳng hay

  Giữ nguyên là thú vui say

  Được chơi cùng nước những ngày hè sang.

  Từ để nguyên là từ bơi.

  Giải thích:

  Bỏ đầu: ơi

  Bỏ đuôi: bơ

  Giữ nguyên: bơi

  #Nocopy

  Cherryà~rốt

  0
  2021-05-23T01:17:36+00:00

  @dg

  bỏ đầu tiếng gọi thiết tha: ơi

  bỏ đuôi hóa ra trái ai mà chẳng hay: bơ

  giữ nguyên là thú vui say: bơi

  `⇒` Từ để nguyên là từ: bơi

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )