giải bpt có chứa cb2 3 căn x trên căn x -1 lớn hơn hoặc = 0

Question

giải bpt có chứa cb2
3 căn x trên căn x -1
lớn hơn hoặc = 0

in progress 0
Verity 4 years 2020-10-17T06:47:02+00:00 2 Answers 103 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-17T06:48:31+00:00

  Đáp án: $x>1$

   

  Giải thích các bước giải:

  $ĐKXĐ:x>1$

  Ta có: `\frac{3\sqrt{x}}{\sqrt{x-1}}≥0`

  $⇔3\sqrt{x}≥0$ (do $\sqrt{x-1}>0$)

  $⇔\sqrt{x}≥0$

  $⇔x≥0$

  Đối chiếu với điều kiện, ta được: $x>1$

  0
  2020-10-17T06:48:34+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $\frac{\sqrt3{x}}{\sqrt{x-1}}≥0$                                Điều kiện : `x-1>0` `⇔` `x>1`(*)

  `⇔`$\sqrt3{x}≥0$ ( vì $\sqrt{x-1}≥0$  $, ∀x$)

  `⇔3x≥0`

  `⇔x≥0`

  Kết hợp với (*) , ta được :

  `x>1`

  Vậy nghiệm của bất phương trình đã cho là : `x>1`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )