gạch dưới những danh từ riêng viết hoa chưa đúng và viết lại cho đúng : Nguyễn Trãi Đặng Thùy trâm Hoàng liên sơn Bạch đằng

Question

gạch dưới những danh từ riêng viết hoa chưa đúng và viết lại cho đúng : Nguyễn Trãi Đặng Thùy trâm Hoàng liên sơn Bạch đằng

in progress 0
Thành Đạt 7 months 2021-07-09T16:18:31+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T16:20:08+00:00

  Đặng Thùy trâm ⇒ Đặng Thùy Trâm 

  Hoàng liên sơn ⇒ Hoàng Liên Sơn

  Bạch đằng ⇒ Bạch Đằng

  xin 5sao và tlhn nha bạn:3

  !học tốt nhe!

  @Dinosieucute

  0
  2021-07-09T16:20:09+00:00

  – Nguyễn Trãi `->` đúng rồi.

  – Đặng Thuỳ trâm `->` Đặng Thuỳ Trâm.

  – Hoàng liên sơn `->` Hoàng Liên Sơn.

  – Bạch đằng `->` Bạch Đằng.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )