Gạch 1 gạch dưới từ có nghĩa gốc 2 gạch dưới nghĩa chuyển B) Nhà em có 5 người – Nhà Lý đỏ nhà Trần lên thay -Nhà tôi đi vắng – Nhà em ăn cơm tối

Question

Gạch 1 gạch dưới từ có nghĩa gốc 2 gạch dưới nghĩa chuyển
B) Nhà em có 5 người
– Nhà Lý đỏ nhà Trần lên thay
-Nhà tôi đi vắng
– Nhà em ăn cơm tối lúc 7 giờ
– Nhà bác Ba vừa mới xây xong

in progress 0
bonexptip 3 years 2021-08-20T00:32:13+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T00:33:22+00:00

  Nhà em có 5 người

  Nhà Lý đỏ nhà Trần lên thay

  Nhà tôi đi vắng

  Nhà em ăn cơm tối lúc 7 giờ

  Nhà bác Ba vừa mới xây xong

  1 gạch là nghĩa gốc còn đậm là nghiaz chuyển nha!!

  0
  2021-08-20T00:33:54+00:00

  Nhà em có 5 người –

  Nhà Lý đỏ nhà Trần lên thay –

  Nhà tôi đi vắng –

  Nhà em ăn cơm tối lúc 7 giờ –

  Nhà bác Ba vừa mới xây xong

  Nghĩa gốc mình in đậm nhé còn nghĩa chuyển mình gạch chân và in đậm.

  Nghĩa gốc: nhà ở đây chỉ nhà để ở.

  Nghĩa chuyển: nhà ở đây chỉ gia đình

  Học tốt^^

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )