Em hãy tìm từ lấy có trong đoạn văn sau : ” Ngày mẹ còn nhỏ, mùa hè nhà trường đóng cửa hoàn toàn, và ngày khai trường đúng là ngày đầu tiên học trò l

Question

Em hãy tìm từ lấy có trong đoạn văn sau :
” Ngày mẹ còn nhỏ, mùa hè nhà trường đóng cửa hoàn toàn, và ngày khai trường đúng là ngày đầu tiên học trò lớp 1 đến trường gặp thầy mới, bạn mới. Cho nên ấn tượng của mẹ về buổi khai trường đầu tiên ấy rất sâu đậm. Mẹ còn nhớ sự nôn nao, hồi hộp khi cùng bà ngoại đi tới gần ngôi trường và nổi chơi vơi hốt hoảng khi cổng trường đóng lại, bà ngoại đứng ngoài cánh cổng như đứng bên ngoài cái thế giới mà mẹ vừa bước vào.
Mấy cậu ơi ! Giúp mình với !!! Mai mình kiểm tra rồi !!(・∀・)

in progress 0
RuslanHeatt 1 year 2021-09-03T17:24:20+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T17:25:41+00:00

  – hoàn toàn , nôn nao , hồi hộp , chơi vơi, hốt hoảng 

  $\text{CHÚC CẬU HỌC TỐT!}$

  0
  2021-09-03T17:25:48+00:00

  Từ láy có trong đoạn văn : hoàn toàn, nôn nao, hồi hộp, chơi vơi, hốt hoảng, 

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )