em hãy chỉ ra sự khác và giống nhau giữa hai truyện ếch ngồi đáy giếng và thầy bói xem voi

Question

em hãy chỉ ra sự khác và giống nhau giữa hai truyện ếch ngồi đáy giếng và thầy bói xem voi

in progress 0
Kim Cúc 6 months 2021-07-24T11:44:03+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T11:45:36+00:00

  Giống nhau: Đều là truyện ngụ ngôn

  Khác :

  Thầy bói xem voi : mỗi ông thầy nói lên từng bộ phân của con voi mà mình sờ được 

  Ếch ngồi đáy giếng : Chú ếch ngạo mạn,vì là thường xuyên sống ở giếng nên toàn là những con vật nhỏ bé nên khi ra ngoài , ngạo mạn đi nghêng ngang không chú ý đường nên bị con trâu dẫm bẹp

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )