E hiểu thế nào là lòng yêu nước trưng bày và lòng yêu nước giấu kín.

Question

E hiểu thế nào là lòng yêu nước trưng bày và lòng yêu nước giấu kín.

in progress 0
Thiên Ân 3 years 2021-06-28T09:22:45+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-28T09:24:20+00:00

  lòng yêu nước trưng bày và lòng yêu nước giấu kín là Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý chúng có thể rõ ràng, dễ thấy nhưng cũng có khi được cất giâú  kín đáo trong rương, trong hòm lòng yêu nước được cụ thể hóa, hữu hình hóa một cách vừa giản dị vừa cao quý. Lòng yêu  nước không phải những điều lớn lao xa vời mà mà nói giản dị chị ở ngay xung quanh ta.

  0
  2021-06-28T09:24:36+00:00

  Lòng yêu nước trưng bày là lòng yêu nước thể hiện ra bên ngoài.Hầu như những người yêu nước như vậy thường rất thích phóng đại lòng yêu nước của mik lên nhằn cho người ta biết rõ.Còn lòng yêu nước giấu kín là lòng yêu nước xuất phát từ sâu tận bên trong đáy lòng của người muốn đc làm những điều tốt đẹp cho đất nước để phát triển giàu mạnh sau này.

  Xin đg hay nhất ạ.Thanks

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )