dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh ở thì quá khứ đơn giúp mk vs mk cho cám ơn và hay nhất 1.I/go swimming /yesterday 2.mrs.nhung/wash /the disher

Question

dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh ở thì quá khứ đơn
giúp mk vs mk cho cám ơn và hay nhất
1.I/go swimming /yesterday
2.mrs.nhung/wash /the disher
3.MY mother/go shopping/with /friends/in/park
4.lan/cook /chicken noodles/dinner
5.nam/I/study/hard /last weekend
6.my father/play/golf/yesterday
7.last night /phong/listen/music/for two hours
8.they/have/nice/weekend

in progress 0
Thông Đạt 4 years 2020-11-05T16:09:43+00:00 3 Answers 62 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-05T16:11:36+00:00

  1) I went swimming yesterday

  2) Mrs. Nhung washes the disher

  3) My mother went shopping with friends in the park

  4) Lan cooked chicken noodles for dinner

  5) Nam and I studied hard last weekend

  6) My father played golf yesterday

  7) Last night, Phong listened to music for 2 hours

  8) They had nice weekend

  0
  2020-11-05T16:11:40+00:00

  1. I/go swimming /yesterday.

  ⇒ I went swimming yesterday.

  2. Mrs.nhung/wash /the disher.

  ⇒ Mrs. Nhung washed the dishes.

  3. My mother/go shopping/with /friends/in/park.

  ⇒ My mother went shoppong with her friends in the park.

  4. Lan/cook /chicken noodles/dinner.

  ⇒ Lan cooked chinken noodles for dinner.

  5. Nam/I/study/hard /last weekend.

  ⇒ Nam and I studied hard last weekend.

  6. My father/play/golf/yesterday.

  ⇒ My father played golf yesterday.

  7.last night /Phong/listen/music/for two hours.

  ⇒ Phong listened to music for two hours last night.

  8.they/have/nice/weekend.

  ⇒ They haved nice on weekend.

  0
  2020-11-05T16:11:51+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo nice weekend là gì các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )