Dùng ngôn ngữ lập trình pascal viết chương trình nhập vào tuổi của các bạn trong lớp, tìm và in ra tuổi của bạn lớn và nhỏ nhất trong lớp đó( làm giúp

Question

Dùng ngôn ngữ lập trình pascal viết chương trình nhập vào tuổi của các bạn trong lớp, tìm và in ra tuổi của bạn lớn và nhỏ nhất trong lớp đó( làm giúp vs ạ, mai e thi r)

in progress 0
Đan Thu 4 years 2020-10-17T06:28:33+00:00 3 Answers 105 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-17T06:30:32+00:00

  program ct;

  uses crt;

  var i,n,Max,Min:integer;

  A:array[1..100] of integer;

  begin

  clrscr;

  write(‘nhap n:=’);readln(n);

  for i:=1 to n do

  begin

  write(‘nhap tuoi A[‘,i,’]:=’);readln(A[i]);

  end;

  Max:=A[1]; Min:=A[1];

  for i:=2 to n do   

  begin

     if Max<A[i] then Max:=A[i];

     if Min>A[i] then Min:=A[i];

  end;

     writeln(‘tuoi lon nhat la’,Max);

     writeln(‘tuoi nho nhat la:’,Min);

  readln

  end.

  0
  2020-10-17T06:30:33+00:00

  program ct;

  uses crt;

  var T:array[1..100] of integer;

        i,n,max,min:integer;

  begin clrscr;

     write(Nhap so ban trong lop: ‘); readln(n);

     for i:=1 to n do

       begin

          writeln(‘Nhap tuoi cua bn thu ‘,i,’: ‘); readln(T[i]);

       end;

       max:=T[1]; min:=T[1];

     for i:=1 to n do

       begin

          if T[i]>max then max:=T[i];

          if T[i]<max then min:=T[i];

       end;

     writeln(‘Tuoi cua ban lon nhat la: ‘,max);

     writeln(‘Tuoi cua ban nho nhat la: ‘,min);

  readln;

  end.

  Học tốt!

  0
  2020-10-17T06:30:38+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo viet chuong trinh pascal các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )