dựa vào bài văn lão hạc hãy viết đoạn văn ngắn suy nghĩ về số phận và tính cách của người nông dân Việt Nam lúc bấy giờ.

Question

dựa vào bài văn lão hạc hãy viết đoạn văn ngắn suy nghĩ về số phận và tính cách của người nông dân Việt Nam lúc bấy giờ.

in progress 0
Nguyệt Ánh 3 years 2021-06-22T15:00:10+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-06-22T15:01:49+00:00

            Người dân Việt Nam ta dưới sự cai trị của chế độ thực dân nửa phong kiến của thực dân Pháp vô cùng khổ,bất mãn với chế độ cũ này.Người nông dân cũng là một trong những người phải chịu cảnh khổ cực,lầm than này.Lão Hạc là một hình tượng của người nông dân Việt Nam lúc bấy giờ, vỡ lão thì chết, lão có mỗi một người con trai thế mà do phẫn trí vì không cưới được vợ nên đi làm đồn điền cao su cho Pháp khiến lão vô cùng đau buồn trong sự bơ vơ, chỉ có con chó mà con lão cho lão là thứ để làm thân với lão Hạc mà thôi.Tuy vậy,lão Hạc và con chó ấy vô cùng thân thiết với nhau.Lão bắt rận,tắm cho nó,cho ăn vào bát,chia sẻ đồ ăn cho nó.Song,do quá túng thiếu nên phải bán con chó đi trong nước mắt.Bị xã hội đùn đẩy đến đường cùng thế nhưng phẩm chất của lão vô cùng cao quý.Lão là một người cha vô cùng yêu thương con mình,có lòng yêu thương cao cả và có lòng tự trọng,không muốn nhờ vả ai.Qua đó,ta đã hiểu được người nông dân Việt Nam là như thế nào,họ vô cùng hiền lành,chất phác.Dẫu cho xã hội thực dân-phong kiến hà khắc,tàn bạo thì phẩm chất cao quý của họ khó nào thay đổi

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )