dựa vào bài Hiền tài là nguyên khí quốc gia (dựa vào nhé), viết đoạn văn ngắn khoảng 15 dòng trình bày suy nghĩ về vai trò của hiền tài trong xã hội h

Question

dựa vào bài Hiền tài là nguyên khí quốc gia (dựa vào nhé), viết đoạn văn ngắn khoảng 15 dòng trình bày suy nghĩ về vai trò của hiền tài trong xã hội hiện nay.

in progress 0
Thiên Di 3 years 2021-06-13T18:15:36+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

    0
    2021-06-13T18:16:59+00:00

    Hiền tài có vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống hiện nay. Hiền tài là những người tài giỏi, là người có tri thức để cống hiến cho dân tộc, đất nước. Một đất nước sẽ phát triển giàu đẹp khi có những hiền tài góp sức mình cho quê hương, dân tộc. Họ chính là người đưa ra đường hướng, sự phát triển cho quốc gia trên mọi mặt. Nguyên khí là khí chất ban đầu làm nên sự sống còn và phát triển của sự vật. Và những người học cao, hiểu rộng sẽ đem lại sự sống cho dân tộc ta thịnh vượng, bền lâu. Hiền tài trên các mặt, trên nhiều lĩnh vực đã giúp con người có đường hương phát triển đề rồi từ đó không ngừng góp sức cho quê hương. Nhất là trong thời đại khoa học kĩ thuật, chúng ta cần hơn cả những đóng góp của hiền tài. Để đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu, hơn cả trong mỗi người là tinh thần, là ý thức và trách nhiệm. Trong hoàn cảnh đất nước ta đã và đang phát triển, mỗi cá nhân là một người tài, người con giàu tinh thần trách nhiệm vì tương lai Việt Nam, tương lai tươi sáng của toàn dân tộc. 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )