Đọc và trả lời câu hỏi giúp mình với ạ “ Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến này, mỗi khi Tổ quốc

Question

Đọc và trả lời câu hỏi giúp mình với ạ
“ Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến này, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.”
Câu 1: nêu các phương thức biểu đạt ? Đâu là phương thức biểu đạt chính ?
Câu 2 : nội dung chính của đoạn văn là gì ?
Câu 3 : nêu 2 biện pháp tu từ trong đoạn văn? Tác dụng của chúng?

in progress 0
Euphemia 3 years 2021-07-31T14:47:04+00:00 2 Answers 40 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-31T14:48:09+00:00

  a, phương thức biểu đạt: nghị luận

  b, Nội dung chính của đoạn văn là nêu lên truyền thống yêu nước từ bao đời này của nhân dân ta.

  c, –Nồng nàn yêu nước” đó là một tình yêu sâu nặng, tình yêu to lớn được thấm nhuần trong tư tưởng của mỗi một người dân dành cho đất nước, tổ quốc mình.

  –  Vì nhấn mạnh sức mạnh của lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam

  d,

  -Bố cục chặt chẽ, luận điểm ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc. 

  – Dẫn chứng được chọn lọc, trình bày hợp lí, giàu sức thuyết phục.

  – Cách diễn đạt trong sáng, nhiều hình ảnh so sánh độc đáo. 

  -Nhấn mạnh sức mạnh lớn lao của tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam đó là đánh bại được mọi thế lực, bè lũ cướp nước và bán nước

  0
  2021-07-31T14:48:38+00:00

  1, phương thức biểu đạt : nghị luận

  phương thức biểu đạt chính : nghị luận

  2, Nội dung chính của đoạn văn là nêu lên truyền thống yêu nước và bảo vệ đất nước từ bao đời này của dân tộc Việt Nam ta.

  3, Biện pháp tu từ:

  + Nhân hóa: (nó lướt, nó kết, nhấn chìm,…)

  + Điệp từ (nó)

  => Tác dụng

  + Nhằm nhấn mạnh tăng sức gợi hình, gợi cảm, giúp câu văn thêm sắc bén.

  + Nhấn mạnh tinh thần tự hào dân tộc và truyền thống đánh giặc cứu nước dù vượt qua bao gian khổ nhưng ” làn sóng” vẫn mạnh mẽ vươn lên nhấn chìm mọi thứ để đem đến thắng lợi hòa bình cho dân tộc Việt Nam.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )