Đọc phần trích sau đây và trả lời các câu hỏi: […] Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi Hàng xóm bốn bên trở về lầm lụi Đỡ đần bà dựng lại túp lều tra

Question

Đọc phần trích sau đây và trả lời các câu hỏi:
[…] Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi
Hàng xóm bốn bên trở về lầm lụi
Đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh
Vẫn vững lòng, bà dặn cháu đinh ninh:
“Bố ở chiến khu, bố còn việc bố,
Mày có viết thư chớ kể này kể nọ,
Cứ bảo nhà vẫn được bình yên!”…
(Trích SGK Ngữ Văn 9 tập 1, NXBGD Việt Nam, trang 144)
Câu 1: Phần trích trên được trích từ văn bản nào? Tác giả là ai?
Câu 2: Lời nói của người bà trong đoạn thơ trên đã vi phạm phương châm hội thoại nào trong giao tiếp? Tại sao người bà lại vi phạm phương châm hội thoại đó?
Câu 3: Nêu nội dung chính của đoạn thơ

Câu 4: Bày tỏ ngắn gọn suy nghĩ của em về nhân vật người bà trong đoạn thơ trên.

in progress 0
Acacia 7 months 2021-06-21T21:25:36+00:00 1 Answers 101 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-21T21:27:29+00:00

  1, Phần trích trên được trích từ văn bản Bếp lửa của nhà thơ Bằng Việt

  2, -Lời nói của người bà trong đoạn thơ trên đã vi phạm phương châm hội thoại về chất trong giao tiếp

  -Vì bà muốn làm yên lòng người đi xa, để bố mẹ đứa cháu yên tâm đánh giặc cứu nước

  3, nội dung: kể về việc giặc đốt nhà bà và những suy ngẫm của tác giả về bà

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )