Đọc phần 1 của văn bản mùa xuân của tôi chỉ ra các biện pháp nghệ thuật tiêu biểu? Nêu tác dụng và nếu nội dung chính của phần 1

Question

Đọc phần 1 của văn bản mùa xuân của tôi chỉ ra các biện pháp nghệ thuật tiêu biểu? Nêu tác dụng và nếu nội dung chính của phần 1

in progress 0
Khoii Minh 8 months 2021-06-21T21:30:07+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-21T21:31:25+00:00

  Giá trị nghệ thuật

  – Trình bày nội dung văn bản theo dòng cảm xúc lôi cuốn, say mê

  – Lựa chọn từ ngữ, câu văn linh hoạt, biểu cảm, giàu hình ảnh

  – Có nhiều so sánh, liên tưởng độc đáo, giàu chất thơ

  Nội dung chính Phần 1 (từ đầu đến “mê luyến tâm hồn”): Cảm nhận về quy luật tình cảm của con người với màu xuân

  0
  2021-06-21T21:31:36+00:00

  Nghệ thuật: -Trình bày nội dung theo văn bản.- lựa chọn từ ngữ câu văn linh hoạt, biểu cảm giàu hình kết hợp phân thức kể tả biểu cảm có nhiều so sánh liên tưởng.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )