Đọc mẫu truyện sau và trả lời câu hỏi: ” Gia đình nọ rất quý mến ông lão mù nghèo khổ và rách rưới, người hàng tuần vẫn mang rau bán cho họ. Một hôm ô

Question

Đọc mẫu truyện sau và trả lời câu hỏi:
” Gia đình nọ rất quý mến ông lão mù nghèo khổ và rách rưới, người hàng tuần vẫn mang rau bán cho họ. Một hôm ông lão khoe: ” không biết ai đã để trước cửa nhà tôi một thùng quần áo cũ”. Gia đình biết ông lão cũng thiếu thốn nên rất vui. ” Chúc mừng ông! thật là tuyệt”. Ông lão mù nói: ” tuyệt thật! nhưng tuyệt vời nhất là vừa đúng lúc tôi biết có một gia đình thực sự cần quần áo đó”
a, Tìm cụm danh từ , cụm động từ.
b, Từ câu chuyện trên em rút ra được bài học gì.

in progress 0
Thu Giang 3 years 2021-06-22T18:30:10+00:00 2 Answers 26 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-22T18:31:32+00:00

  NO coppy ~

  @supstr ~

  @wellstudying ~

  a) Cụm danh từ : Một hôm , một thùng quần áo cũ , một gia đình .

  Cụm động từ : Mang rau bán , Đã để trước cửa nhà tôi .

  b) Từ câu truyện trên em rút ra bài học 

  – Luôn phải giúp đỡ , hiểu biết hết những người ngèo khổ .

  0
  2021-06-22T18:31:33+00:00

  a) Cụm danh từ :

  – Một gia đình 

  Cụm động từ :

  – Rất quý mến ( Rất chỉ mức độ )

  b) Từ câu chuyện em đã rút ra được bài học :

  Câu chuyện thể hiện tình thương của gia đình nọ với ông lão mù, nghèo khổ và đặc biệt là tình thương của ông lão với những người khác bất hạnh hơn mình . 

  ~ nocopy ~

  ~ tienminhphung2009 ~

  ~ Nothing can stop me ~ 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )