đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi Nghe chuyện, vua lấy làm mừng lắm. Nhưng, để biết chính xác hơn nữa, vua cho thử lại. Vua sai ban cho làng ấy ba t

Question

đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi
Nghe chuyện, vua lấy làm mừng lắm. Nhưng, để biết chính xác hơn nữa, vua cho thử lại. Vua sai ban cho làng ấy ba thúng gạo nếp với ba con trâu đực, ra lệnh phải nuôi làm sao cho ba con trâu ấy để thành chín con, hẹn năm sau phải đem nộp đủ, nếu không thì cả làng phải tội.
hãy tìm 2 danh từ có chứa trong đoạn văn trên và giải thích nghĩa ? và cho biết em giải thích bằng cách nào

in progress 0
Ngọc Khuê 2 months 2021-07-23T19:42:56+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T19:44:07+00:00

  Vua: là người đứng đầu và trị vì 1 vương quốc, lãnh thổ. Vua có vị trí lớn nhất trong xã hội và có quyền quyết định nhiều vấn đề cho VƯơng quốc.

  Con trâu: Con trâu là một loài vật thuộc nhóm động vật có vú, có 4 chân thường được nông dân sử dụng để giúp việc đồng án.

  Giải thích từ ngữ bằng cách đưa thêm thông tin bổ sung cho Danh từ đã chọn. miêu tả và nêu công dụng của các sự vật hiện tượng muốn làm rõ.

  Không biết có đúng vs yêu cầu bài ko? vẫn muốn xin 5 sao nếu hợp lí

  0
  2021-07-23T19:44:24+00:00

                                          Bài làm

  2 danh từ có trong đoạn văn trên : vua, làng

  Giải thích nghĩa : 

  – Vua : người đứng đầu nhà nước xưa

  – Làng : đơn vị dân cư nhỏ nhất ở nông thôn vùng đồng bằng và trung du Việt Nam

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )