Đọc đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu sau : a) Phân tích cấu tạo của những câu ghép và chỉ ra từ ngữ để nối các vế câu . b) Tìm những cách liên kết

Question

Đọc đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu sau :
a) Phân tích cấu tạo của những câu ghép và chỉ ra từ ngữ để nối các vế câu .
b) Tìm những cách liên kết các câu văn trong đoạn.
” Buổi đầu tôi học tấn tới hơn Ca- pi nhiều. Nhưng nếu tôi thông minh hơn nó, thì nó cũng có trí nhớ tốt hơn tôi. Cái gì vào đầu nó thì nó không bao giờ quên ” .

in progress 0
Dâu 3 years 2021-05-23T00:21:58+00:00 2 Answers 26 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-23T00:23:18+00:00

  Câu ghép :

  Nhưng nếu tôi thông minh hơn nó, thì cũng có trí nhớ tốt hơn tôi.

                           CN1           VN1                  CN2              VN2

  $⇒$ Nối với nhau bằng quan hệ từ : Nếu .. thì

  b, Các liên kết : 

  $+$ Phép lặp : Ca-pi → nó

  $+$ Trái nghĩa : nhưng 

  0
  2021-05-23T00:23:45+00:00

  Nhưng nếu tôi/thông minh hơn nó, /thì nó/ cũng có trí nhớ tốt hơn tôi.

        CN                  VN                        CN              VN

  Các phép liên kết :

  – Phép trái nghĩa :Nhưng

  – Phép thế :Capi – Nó

  Ngoài ra còn liên kết các câu văn bằng dấu phẩy

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )