Đọc đoạn văn sau đây và trả lời câu hỏi: “ Chưa nghe hết câu, tôi đã hếch răng lên, xì một hơi rõ dài. Rồi, với bộ điệu khinh khỉnh, tôi mắng: Hức! Th

Question

Đọc đoạn văn sau đây và trả lời câu hỏi:
“ Chưa nghe hết câu, tôi đã hếch răng lên, xì một hơi rõ
dài. Rồi, với bộ điệu khinh khỉnh, tôi mắng:
Hức! Thông ngách sang nhà ta? Dễ nghe nhỉ! Chú mày
hôi như cú mèo thế này, ta nào chịu được. Thôi, im cái
điệu mưa dầm sùi sụt ấy đi. Đào tổ nông thì cho chết!
Tôi về, không một chút bận tâm.”
(1) Gạch chân các câu trần thuật có trong đoạn văn trên?
(2) Xác định chủ ngữ, vị ngữ của các câu trần thuật vừa
tìm được?

in progress 0
Nick 3 years 2021-06-04T13:03:10+00:00 1 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-04T13:04:28+00:00

  (1) Ở đây mình in đậm nhé:

  Chưa nghe hết câu,tôi đã hếch răng lên, xì một hơi rõ dài.Rồi, với bộ điệu khinh khỉnh, tôi mắng :

  – Hức! Thông ngách sang nhà ta? Dễ nghe nhỉ ! Chú mày hôi như cú mèo thế này, ta nào chịu được. Thôi, im cái điệu hát mưa dầm sùi sụt ấy đi. Đào tổ nông thì cho chết!

  Tôi về, không một chút bận tâm.

  (2)

  – Câu do một cặp chủ ngữ – vị ngữ ( một cụm C-V) tạo thành:

  + Chưa nghe hết câu,tôi đã hếch răng lên, xì một hơi rõ dài.

  + Rồi, với bộ điệu khinh khỉnh, tôi mắng…

  + Tôi về, không một chút bận tâm.

  – Câu do hai hoặc nhiều cụm C-V sóng đôi tạo thành:

  Chú mày hôi như cú mèo thế này, ta nào chịu được.

  (3)

  – Chưa nghe hết câu, tôi đã hếch răng lên, xì một hơi rõ dài.

  – Rồi, với bộ điệu khinh khỉnh, tôi mắng…

  – Tôi về, không một chút bận tâm.

  => dùng để kể, tả, nêu ý kiến

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )