Đọc đoạn văn sau ” Biển luôn thay đổi màu sắc mây trời ….Trời âm u mây mưa , biển xám xịt, nặng nề . Trời ầm ầm , dông gió , biển đục ngầu , giận d

Question

Đọc đoạn văn sau ”
Biển luôn thay đổi màu sắc mây trời ….Trời âm u mây mưa , biển xám xịt, nặng nề . Trời ầm ầm , dông gió , biển đục ngầu , giận dữ ……Như một người con người biết buồn vui , biển lúc tẻ nhạt , lạnh lung , lúc sôi nổi , hả hê, lúc đăm chiêu , gắt gỏng.
a Gạch dưới từ ghép, từ láy
b. Phân loại các từ trên
– Từ ghép tổng hợp : …………………………………………………………………………………………………………
– Từ ghép phân loại :………………………………………………………………………………………………………..
– Từ láy âm đầu : …………………………………………………………………………………………………………
– Từ láy vần :………………………………………………………………………………………………………\
-Từ láy cả âm dầu và vần : ……………………………………………………………………………..

in progress 0
Acacia 3 years 2021-08-21T02:04:47+00:00 2 Answers 47 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-21T02:06:43+00:00

  -Từ ghép tổng hợp : con người, buồn vui, mây trời

  – Từ ghép phân loại: mây trắng, mây mưa, giận dữ, tẻ nhạt, đăm chiêu, xanh thẳm, chắc nịch, âm u

  – Láy âm đầu: mơ màng, xám xịt, nặng nề, lạnh lùng, hả hê, gắt gỏng

  – Từ láy phần vần: sôi nổi

  – Từ láy toàn bộ: ầm ầm

  0
  2021-08-21T02:06:44+00:00

  a. Gạch dưới từ ghép, từ láy

  Biển luôn thay đổi màu sắc mây trời ….Trời âm u mây mưa , biển xám xịt, nặng nề . Trời ầm ầm , dông gió , biển đục ngầu , giận dữ ……Như một người con người biết buồn vui , biển lúc tẻ nhạt , lạnh lùng , lúc sôi nổi , hả hê, lúc đăm chiêu , gắt gỏng.

  b. Phân loại các từ trên – Từ ghép tổng hợp : 

  – Từ ghép phân loại : còn lại

  – Từ láy âm đầu : mây mưa, xám xịt, nặng nề, lạnh lùng, gắt gỏng

  – Từ láy vần : sôi nổi

  -Từ láy cả âm dầu và vần : ầm ầm

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )