Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi ” Ngọc không mài, không thành đồ vật; người không học, không biết rõ đạo ” . Đạo là lẽ đối xử hàng ngày giữa

Question

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi
” Ngọc không mài, không thành đồ vật; người không học, không biết rõ đạo ” . Đạo là lẽ đối xử hàng ngày giữa mọi người. Kẻ đi học là học điều ấy . Nước Việt ta, từ khi lập quốc đến giờ, nền chính học đã bị thất truyền. Người ta đua nhau lối học hình thức hòng cầu danh lợi, không còn biết đến tam cương, ngũ thường. Chúa tầm thường, thần ninh hót. Nước mất, nhà tan đều do những điều tệ hại ấy
Câu 1: Xđ phương thức biểu đạt chính?
Câu 2: Trong đoạn văn trên tác giả đã nêu nên mục đích chân chính của việc học, mục đích đó là gì?
Câu 3: Hiện nay việc một số người đưa ra lỗi học hình thức, học để cầu danh lợi vậy theo em lỗi học đó phù hợp với xã hội phát triển như nước ta hay không? Vì sao?

in progress 0
RobertKer 3 years 2021-05-26T02:18:39+00:00 2 Answers 1227 views -1

Answers ( )

  0
  2021-05-26T02:19:56+00:00

  câu 1: phương thức biểu đạt chính là : nghị luận

  câu 2: mục đích đó là : học để làm người tốt , học để biết rõ đạo

  câu 3:

  ở thực tai :

  – ở hiện tại số ít học để xây dựng đất nước còn phần lớn học để cầu danh lợi học để thi cử tốt ;⇒ lối học này không phù hợp với xã hội hiện tại của nước ta ngày nay . Vì đất nước đang trên đà phất triển , cần những người tài giỏi có tâm huyết với đảng và nhà nước để đưa đất nước lên phía trước theo thợi đại của thế giới

  0
  2021-05-26T02:20:09+00:00

  Câu 1 :
  Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích là nghị luận

  Câu 2 :
  Trong đoạn văn trên tác giả đã nêu nên mục đích chân chính của việc học, mục đích đó là để biết , hiểu rõ đạo , hiểu rõ lẽ đối xử hàng ngày với mọi người 

  Câu 3 :

    Hiện nay việc một số người đưa ra lỗi học hình thức, học để cầu danh lợi , theo em lỗi học đó không phù hợp với xã hội phát triển như nước ta . Vì hiện nay , đất nước cần những kẻ sĩ , kẻ hiền học để phát triển tổ quốc , học để khiến đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu , học dể theo đuổi đam mê và ước mơ chứ không phải học để cầu danh lợi .

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )