đoạn văn nói rõ về sức mạnh tiềm tàn của chị dậu

Question

đoạn văn nói rõ về sức mạnh tiềm tàn của chị dậu

in progress 0
Mít Mít 1 year 2021-09-05T02:49:27+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-05T02:50:45+00:00

                      Đoạn trích “Tức nước vỡ bờ” là đoạn trích hiên thực, sinh động về cuộc sống và số phận của người nông dân Việt Nam trong xã hội phong kiến đương thời. Tiêu biểu nhân vật chị Dậu – một người phụ nữ yêu thương chồng con và rất mực đảm đang, tháo vát. Không những thế chị còn là người có sức sống mạnh mẽ và sức phản kháng tiềm tàng. Chị đã cố nhẫn nhịn, dùng mọi lời lẽ nhẹ nhàng van xin, nhưng không những không được mà còn bị cai lệ sấn đến đánh. Tức không chịu được nên chị đã liều mạng. Chị sẵn sàng bảo vệ chồng trong mọi hoàn cảnh. Mặc dù tình cảnh vô cùng cực khổ. Thật đáng khâm phục biết bao! Chị Dậu là hình ảnh tiểu biểu cho người phụ nữ Việt Nam với những phẩm chất tốt đẹp và chị cũng là hình ảnh đại diện về số phận khổ cực của người nông dân trước Cách mạng. Phải chăng đoạn trích còn là bức tranh tố cáo xã hội phong kiến xưa đã đẩy người nông dân vào cuộc sống bi đát?

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )