– đoạn trích “con ng của Bác… tao nhã bt bao” – đoạn trích “giản dị trong đời sống…anh hùng cách mạng” xác định nội dung chính của đoạn trích

Question

– đoạn trích “con ng của Bác… tao nhã bt bao”
– đoạn trích “giản dị trong đời sống…anh hùng cách mạng”
xác định nội dung chính của đoạn trích

in progress 0
Hưng Khoa 10 months 2021-04-20T13:35:32+00:00 2 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-20T13:36:47+00:00

  Đoạn 1 : Trích ở văn bản ” Đức tính giản dị của bác Hồ ” 

  Nội dung : Những dẫn chứng chứng minh đức tính giản dị của bác trong bữa ăn , căn nhà , cách làm việc và mối quan hệ với mọi người

  Đoạn 2 :  

  Nội dung : Sự giản dị của bác trong bài viết , lời nói của Bác , phẩm chất thanh cao , tao nhã và những câu nói của Bác gửi đến nhân dân , giá trị của đức tính giản dị ấy của Bác

  0
  2021-04-20T13:37:08+00:00

  Đoạn trích “con ng của Bác… tao nhã biết bao”

  Xác định nội dung chính của đoạn trích: 

  -Nói lên đời sống giản dị của Bác qua bữa ăn, cái cách sống và nhà, cách làm việc và mối quan hệ với mọi người.

  Đoạn trích “giản dị trong đời sống…anh hùng cách mạng”

  Xác định nội dung chính của đoạn trích: 

  -Sự giản dị của bác trong bài viết , lời nói của Bác, trong quan hệ, tác phong.

  @Kun~

  #Xin hay nhất, 5 sao + 1 tim nhá, cảm ơn bạn nhiều :))

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )