Điền từ trái nghĩa với những từ in đậm để hoàn chỉnh các câu sau: a. Lá cây mềm mại, mịn màng, còn thân cây lại ………….., gai góc. b. Mẹ kể rằng ban đầu

Question

Điền từ trái nghĩa với những từ in đậm để hoàn chỉnh các câu sau:
a. Lá cây mềm mại, mịn màng, còn thân cây lại ………….., gai góc.
b. Mẹ kể rằng ban đầu Hương nấu nướng cũng ……………… chứ không khéo léo như bây giờ

in progress 0
Nick 3 years 2021-08-11T05:50:59+00:00 2 Answers 958 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T05:52:01+00:00

  a, xù xì,gai góc

  b,rất dở

  3
  2021-08-11T05:52:46+00:00

  a. Lá cây mềm mại, mịn màng, còn thân cây lại ………sần sùi….., gai góc.

  b. Mẹ kể rằng ban đầu Hương nấu nướng cũng …………hậu đậu…… chứ không khéo léo như bây giờ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )