ĐIền cụm C-V vào chỗ trống để hoàn thành câu đơn mở rộng 1, Những người … đã từng chiến đấu trên mặt trận biên giới 2, Chúng ta biết rằng … 3, Co

Question

ĐIền cụm C-V vào chỗ trống để hoàn thành câu đơn mở rộng
1, Những người … đã từng chiến đấu trên mặt trận biên giới
2, Chúng ta biết rằng …
3, Con đường … đã được tu sửa lại
4, Quyển sách này …
5, Học tập tốt là …
Giúp em với ạ , em vote 5* + trả lời hay nhất

in progress 0
Thiên Ân 3 years 2021-05-26T09:56:27+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-26T09:57:45+00:00

  Theo mình:

  Điền cụm C-V vào chỗ trống để hoàn thành câu đơn mở rộng

  1, Những người .lính trẻ.. đã từng chiến đấu trên mặt trận biên giới

  2, Chúng ta biết rằng .nếu xả rác bừ bãi sẽ gây ô nhiễm môi trường..

  3, Con đường ..làng nay. đã được tu sửa lại

  4, Quyển sách này .là của Nam..

  5, Học tập tốt là …nghĩa vụ của mỗi học sinh.

  Xin hay nhất ạ.

  0
  2021-05-26T09:58:05+00:00

  1. Những người này, cả cuộc đời đã từng chiến đấu trên mặt trận biên giới.

  2. Chúng ta biết rằng, mẹ là người quan trọng nhất.

  3. Con đường này, đoạn dốc đã được tu sửa lại.

  4. Quyển sách này, em đã đọc được hết.

  5. Học tập tốt là nhiệm vụ đối với mỗi con người.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )