điền cặp từ đồng âm trong câu sau: cái…này dùng để đựng nước …

Question

điền cặp từ đồng âm trong câu sau: cái…này dùng để đựng nước …

in progress 0
Latifah 5 months 2021-04-16T21:19:07+00:00 2 Answers 25 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-16T21:20:23+00:00

  Cái bát này dùng để đựng nước mát.

  Cái ấm này dùng để đựng nước ấm.

  Cái chạnh(tức cái chén) dùng để đựng nước lạnh

  0
  2021-04-16T21:20:28+00:00

  – Cái đục này dùng để đựng nước đục.

  => Đục[1]                                                                

  – Đục ở đây là cái đục (danh từ) hiểu là cái khum để đựng nước.

   => Đục[2]:

  – Nước bị bẩn bởi các hạt bụi hoặc các chất thải,….

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )