Điền các từ thích hợp : nhỏ , lạnh , vui xanh mềm Từ ghép đẳng lập : Từ ghép chính phụ : Từ láy : Nhanh hộ mik nha ❤️❤️❤️

Question

Điền các từ thích hợp : nhỏ , lạnh , vui xanh mềm
Từ ghép đẳng lập :
Từ ghép chính phụ :
Từ láy :
Nhanh hộ mik nha ❤️❤️❤️

in progress 0
Sapo 1 month 2021-08-31T12:01:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T12:02:32+00:00

  Từ ghép chính phụ :

  – Bát nhỏ, cặp nhỏ,…

  – Máy lạnh, tủ lạnh,…

  Từ ghép đẳng lập:

  – Nhỏ lớn, nhỏ bé,…

  – Lạnh nóng, lạnh buốt,…

  ~~~~@lengocthanhb““

  0
  2021-08-31T12:02:58+00:00

  Từ ghép đẳng lập :

  Từ nhỏ : nhỏ bé ,  nhỏ xinh ,…

  Từ lạnh : lạnh nóng ,  ….

  Từ vui : vui buồn , ….

  Từ xanh : xanh đỏ , xanh đen

  Từ mềm : mềm mịm ,…

  Từ ghép chính phụ :

  Từ nhỏ : tay nhỏ , chuột nhỏ , ….

  Từ lạnh :  lạnh buốt , ….

  Từ vui : vui mừng , …..

  Từ xanh : xanh đậm

  Từ mềm : mềm mại ,….

  Từ láy :

  Từ nhỏ : nhỏ nhoi , ….

  Từ lạnh :  lạnh lẽo ,…

  Từ vui : vui vẻ , …

  Từ xanh : xanh xao ,..

  Từ mềm : mềm mại ,….

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )