điền các cụm danh từ sau vào mô hình cấu tạo cum danh từ -Ba con mèo -tất cả học sinh -năm cái -cả sáu học sinh vẽ bức tranh đó -bác sĩ ấy -bức tranh

Question

điền các cụm danh từ sau vào mô hình cấu tạo cum danh từ
-Ba con mèo
-tất cả học sinh
-năm cái
-cả sáu học sinh vẽ bức tranh đó
-bác sĩ ấy
-bức tranh vừa vẽ đó
-tranh vừa vẽ

in progress 0
Nick 3 years 2021-07-20T10:19:51+00:00 1 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T10:21:32+00:00

  ba //con mèo

  pt       tt

  tất cả //học sinh

  pt            tt

  năm // cái

  pt          tt

  cả sáu //học sinh //vẽ bức tranh đó

  pt               tt.            ps

  bác sĩ //ấy

  tt.         ps

  bức tranh //vừa vẽ đó

  tt.                  ps

  tranh //vừa vẽ

  tt.          ps

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )