diễn biến tâm trạng của lão hạc sau khi bán cậu vàng

Question

diễn biến tâm trạng của lão hạc sau khi bán cậu vàng

in progress 0
Neala 5 months 2021-09-05T04:21:47+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T04:22:56+00:00

  Tâm trạng của Lão Hạc sau khi bán cậu Vàng được thể hiện qua các chi tiết sau đây : lão cố làm ra vui vẻ, cười như mếu, đôi mắt  ầng ậc nước, mặt như mếu, mặt co rúm lại, vết nhăn xô lại ép cho nước mắt chảy ra, đầu nghẹo về một bên, miệng mếu mó như con nít, Lão hu hu khóc.

  0
  2021-09-05T04:23:21+00:00

  Diễn biến tâm trạng của Lão Hạc sau khi bán cậu vàng là:

  +) Cố làm ra vui vẻ nhưng trông cười mếu và đôi mắt ầng ậng nước

  +) Mặt có rúm lại, những vết nhăn xô lại với nhau ép cho nước mắt chảy ra

  +) Suy nghĩ rằng cậu vàng đang trách mắng ông vì đối xử với cậu vàng như vậy

  +) Hối hận xót thương khi bán cậu vàng

  ⇒ Lão Hạc là người có tấm lòng nhân hậu, yêu thương con sâu sắc

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )