để lát nền căn phòng HCN có chiều dài = 12m CR = 6m . Người ta dùng các viên gạch hình vuông có cạnh = 30 cm . TÍNH số viên gạch cần dùng để lát nền ?

Question

để lát nền căn phòng HCN có chiều dài = 12m CR = 6m . Người ta dùng các viên gạch hình vuông có cạnh = 30 cm . TÍNH số viên gạch cần dùng để lát nền ?

in progress 0
Nick 1 year 2020-10-14T03:55:48+00:00 2 Answers 81 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-14T03:57:04+00:00

  ta có:

  S căn phòng HCN là:

  12 x 6 = 72 (`m^2`) = 720000 `cm^2`

  S 1 viên gạch là: 

  30 x 30 = 900 (`cm^2`)

  Cần số gạch là:

  720000 : 900 = 800 (gạch)

  Đáp số: 800 gạch

  XIN HAY NHẤT Ạ

  0
  2020-10-14T03:57:42+00:00

  Diện tích nền căn phòng đó là:

  $12×6=72(m^2)$
  Đổi: $72m^2=720000cm^2$
  Số viên gạch dùng để lát nền là:

  $720000:30:30=800$(viên)

  Đáp số: $800$ viên

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )