Để hút hết nước ở một cái hồ phải dùng 3 máy bơm làm việc liên tục trong 4 giờ vì muốn công việc hoàn thành sớm hơn nên người ta đã dùng 6 máy bơm như

Question

Để hút hết nước ở một cái hồ phải dùng 3 máy bơm làm việc liên tục trong 4 giờ vì muốn công việc hoàn thành sớm hơn nên người ta đã dùng 6 máy bơm như thế hỏi sau mấy giờ sẽ hút hết nước trong hồ (giải toán bằng hai cách khác nhau)

in progress 0
Jezebel 10 months 2020-11-21T04:56:34+00:00 2 Answers 101 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-21T04:57:36+00:00

  Cách `1`:

  Mỗi máy bơm hút hết toàn bộ nước sau thời gian là:

  `3 × 4 = 12` (giờ)

  Thời gian để `6` máy bơm hút hết nước trong hồ là:

  `12 : 6 = 2` (giờ)`

  Đáp số: `2` giờ

  Cách `2`:

  `6` máy bơm gấp `3` máy bơm số lần là:

  `6 : 3 = 2` (lần)

  Thời gian để `6` máy bơm hút hết nước trong hồ là:
  `4 : 2 = 2` (giờ)

  Đáp số: `2` giờ

  0
  2020-11-21T04:58:20+00:00

  Cách 1:

  6 máy bơm gấp 3 máy bơm số lần là :

  $6:3=2$ ( Lần )

  6 máy bơm hút hết nước sau :

  $4:2=2$ ( Giờ )

  Đáp số : $2$ giờ

  Cách 2:

  Gọi số giờ 6 máy bơm hút xong là $x$

  Ta có :

  $x × 6=3×4$

  $⇔x×6=12$

  $⇔x=12:6$

  $⇔x=2$

  Vậy 6 máy bơm hút trong $2$ giờ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )