Đề bài :Viết các phép tính sau dưới dạng lũy thừa với cơ số là số tự nhiên nhỏ nhất có thể. a,A=2.4.8.16.256 b,B=3.9.27.81.729 c,C=5.25.125.625.

Question

Đề bài :Viết các phép tính sau dưới dạng lũy thừa với cơ số là số tự nhiên nhỏ nhất có thể.
a,A=2.4.8.16.256
b,B=3.9.27.81.729
c,C=5.25.125.625.5 mũ 7
d,D=7.49.343.7 mũ 2

in progress 0
Jezebel 8 tháng 2020-11-01T13:29:43+00:00 2 Answers 60 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  de-bai-viet-cac-phep-tinh-sau-duoi-dang-luy-thua-voi-co-so-la-so-tu-nhien-nho-nhat-co-the-a-a-2

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) A = 2. 4 . 8 . 16 . 256

         = 2 . $2^{2}$ . $2^{3}$ . $2^{4}$ . $2^{8}$  

         = $2^{18}$ 

  b) B = 3 . 9 . 27 . 81 . 729

          = 3 . $3^{2}$ . $3^{3}$ . $3^{4}$ . $3^{6}$ 

          = $3^{16}$ 

  c) C = 5 . 25 . 125 . 625 . $5^{7}$ 

          = 5 . $5^{2}$ . $5^{3}$ . $5^{4}$ . $5^{7}$ 

           = $5^{17}$ 

  d) D = 7 . 49 . 343 . $7^{2}$

          = 7 . $7^{2}$ . $7^{3}$ . $7^{2}$

          = $7^{8}$

  Xin hay nhất ạ :>

         

   

Leave an answer