Đề bài: Một người đi xe máy chạy 120km trong 3 giờ. Giờ đầu đi được 1/3 quãng đường, giờ thứ hai chạy hơn giờ thứ ba là 10km. Tính quãng đường xe chạy

Question

Đề bài: Một người đi xe máy chạy 120km trong 3 giờ. Giờ đầu đi được 1/3 quãng đường, giờ thứ hai chạy hơn giờ thứ ba là 10km. Tính quãng đường xe chạy trong giờ thứ ba?
E đag cần luôn ac giúp em vứi ạ
Em sẽ vote 5 sao và ctlhn ạ
Em cảm ơn

in progress 0
Sapo 3 years 2021-04-17T09:52:07+00:00 2 Answers 34 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-17T09:53:27+00:00

  Đáp án:

  giờ đầu người đó đi được số ki lô mét là

             120 x 1/3=40 km

  giờ thứ 2 và giờ thứ 3 thì người đó đi được số ki lô mét là:

               120-40=80 km

  giờ thứ ba người đó đi được số ki lô mét là

                  (80-10) :2=35 km

            Đ/s: 35 km

            

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-04-17T09:54:01+00:00

  Đáp án:

   35km

  Giải thích các bước giải:

  Giờ đầu đi được:

  120:3= 40(km)

  Quãng đường còn lại dài:

  120-40=80(km)

  Quãng đường xe chạy trong giờ thứ ba:

  (80-10):2= 35(km)

  Đáp số: 35km

  Xin ctlhn nha!!!!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )