Dấu hiệu nào cho biết câu sau là câu cảm thán ?:Món quà ngày sinh nhật Trinh mang đến cho mình mới quý giá làm sao!

Question

Dấu hiệu nào cho biết câu sau là câu cảm thán ?:Món quà ngày sinh nhật Trinh mang đến cho mình mới quý giá làm sao!

in progress 0
Latifah 3 months 2021-06-28T17:38:44+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-28T17:40:18+00:00

  @Meoss_

  * Dấu hiệu nhận biết câu cảm thán trong câu ” Món quà ngày sinh nhật Trinh mang đến cho mình mới quý giá làm sao! ” là:

  – Về hình thức:

  ( 1 ) Cuối câu có dấu chấm than để kết thúc câu

  ( 2 ) Có chứa từ cảm thán ” làm sao ”

  – Về nội dung:

  ( 1 ) Bộc lộ cảm xúc bất ngờ, một sự yêu quí món quà được tặng

  0
  2021-06-28T17:40:21+00:00

  Các dấu hiệu:

  + Kết thúc bằng dấu chấm than.

  + Có từ ngữ cảm thán: làm sao.

  + Bộc lộ cảm xúc ngạc nhiên, cảm động của người nói/ viết.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )