Đặt tên khác cho câu chuyện Thánh Giong , so sánh với tên cũ của truyện Mọi người giúp mình nha

Question

Đặt tên khác cho câu chuyện Thánh Giong , so sánh với tên cũ của truyện
Mọi người giúp mình nha

in progress 0
Sapo 5 months 2021-09-05T11:56:03+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T11:57:23+00:00

  Người anh hùng cứu nước ở làng Gióng

  Tên cũ hay hơn vì nó nói rõ ý nghĩa của chuyện

  0
  2021-09-05T11:57:52+00:00

  Phù Đổng Thiên Vương. So với tên cũ thì tên mới hay hơn và đồng nghĩa với tên cũ.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )