đặt câu vs từ: cà nhắc, thất thểu , khập khiễng

Question

đặt câu vs từ: cà nhắc, thất thểu , khập khiễng

in progress 0
Maris 1 year 2021-09-03T16:44:23+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T16:46:02+00:00

  – Hôm nay vì đau chân mà bạn Lan đi cà nhắc.

  – Vẻ mặt thất thểu của cô đã nói lên rằng hôm nay cô gặp một chuyện buồn.

  – Dáng vẻ khập khiễng phía xa khiến tôi nhớ nhung về hình ảnh của nội.

  0
  2021-09-03T16:46:08+00:00

  -Anh ấy chân bị đau nên đi có vẻ trông cà nhắc.

  Người ăn xin thất thểu trên vỉa hè.

  -Đi khập khiễng vì giẫm phải cái đinh.

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )